می تونی بحث درباره کتاب نمی‌خونی؟ حداقل فیلم ببین! را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!